Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна
Каталог

iGO PRIMO, Кратко ръководство, Често срещани проблеми и настройки

13 април 2024
iGO PRIMO, Кратко ръководство, Често срещани проблеми и настройки

  Съществуват различни навигационни приложения за устройства работещи с Windows CE и Android OS. Болшинството от тях са предназначени за ползване само за лек автомобил, а по-малка част за тежкотоварни автомобили. Може би най-популярната навигационна апликация, която има комбинирани функции за леки и тежкотоварни автомобили е iGO Primo.

  iGO Primo се отличава с опростен, лесен за използване и интуитивен интерфейс. Програмата е с варианти за Wendows CE и Android OS.

 

 

  iGO PRIMO има опция за леки и тежкотоварни автомобили и автобуси. Когато избирате профил за тежкотоварни автомобили имате възможност да въвеждате параметрите на камиона: дължина, ширина, височина, тонаж, оси, натоварване на ос. Има възможност за въвеждане и на ADR.

  iGO PRIMO има изключително опростен интерфейс, богата функционалност, може би най-бързото изчисление на маршрута сред конкурентните приложения, мулти приложимост за повечето устройства на пазара.

 

Основни положения за работа с iGO PRIMO:

 

  1. Задаване на цел и изчисляване на маршрут.

- От долния ляв ъгъл на интерфейса, където се намира и скоростомера натискаме:

Меню-->Намери-->Намери адрес

- В първото най-горно поле се въвежда държавата, която е дестинацията ни.

- Във второто поле отдолу след полето за въвеждане на държава се въвежда град, който е дестинацията ни. В полето град, избирайки числовата клавиатура долу в дясно може да се търси и по пощенски код.

- В третото поле се въвежда името на улицата.

- В четвъртото поле долу в дясно завършваме задаването на маршрута, като въвеждаме номера на улицата, която предварително сме задали в третото поле.

- Натискаме върху готов-->отиди и изчакваме изчислението на маршрута да приключи, след което потвърждаваме втори път с "Отиди".

- Готово. Зададения от нас маршрут е изчислен и готов за да ни закара до дестинацията.

1.1 Търсене по координати.

- От долния ляв ъгъл на интерфейса, където се намира и скоростомера натискаме:

Меню-->Намери-->Още-->Координати. Въвеждат се координати Север и Изток, когато се намираме в северното полукълбо и на изток от Нулевия Меридиан. Когато позицията ни е на запад от Нулевия Меридиан чукаме върху полето "Изток", после върху земното кълбо в ляво и променяме координатната система на Север/ Запад. От бутона "Още" долу в средата можем да променяме мерните единици и формати, тоест начина на въвеждане на координатите: Градуси/ Минути / Секунди, десетична координатна система, която се ползва в Google Maps например и др. Координатите, на които се намираме в момента можем да видим по следния начин: -->Покажи карта-->чукаме произволно върху участък близо до курсора, който показва къде се намираме-->горе в дясно бутона i -->отваря се информация за координатите и името на населеното място на местоположението ни. Можем да запаметим позицията си и като Фаворит: -->Още-->Добави към предпочитания-->Добавяме име и записваме.

  Важно е да се отбележи, че маршрута до крайната цел може да се преглежда и редактира. Има няколко начина за това: вградената опция за изчисляване на алтернативни маршрути, задаване на междинни точки по маршрута и промяна на начина на маршрутизация: Лесен, Бърз, Икономичен, Къс, Екологичен. Желателно е преди да се тръгне по маршрута същия да бъде прегледан и при необходимост да бъде редактиран.

  1. Обзор и редактиране на маршрут, използване на алтернативни маршрути, задаване на междинни точки, избор на тип маршрут.

- От долния ляв ъгъл на интерфейса, където се намира и скоростомера натискаме:

Меню-->Моят маршрут-->Обзор

- Преглеждаме маршрута, който сме задали.

- При необходимост увеличаваме или намаляваме мащаба на обзора на маршрута чрез бутони +/- в лявата част.

- В долната централна част на дисплея чрез бутона "Още" отваряме допълнително меню, от където можем да задаваме изчисляване на алтернативни маршрути.

 

  

  Ако маршрута е достатъчно дълъг ще се покаже бутон "Още резултати", от къде ще се заредят още допълнителни алтернативи на маршрута. Като чукнете върху желания алтернативен маршрут, виждате как той се променя и пак с бутоните в ляво +/- може да променяте мащаба на обзора за да го прегледате по-детайлно. Когато изберете алтернативен маршрут маркирайки го просто натиснете бутона "Назад" и избрания маршрут остава директно запаметен в паметта на навигатора като основен.

 


- От долния ляв ъгъл на интерфейса, където се намира и скоростомера натискаме:

Меню-->Моят маршрут-->Обзор

- В долната централна част на дисплея чрез бутона "Още" отваряме допълнително меню.

- Чукаме върху маршрут за да видим етапите на маршрута маневра след маневра.

- От долния ляв ъгъл на интерфейса, където се намира и скоростомера натискаме:

Меню-->Моят маршрут-->Обзор

- В долната централна част на дисплея чрез бутона "Още" отваряме допълнително меню.

- --> Настройка на маршрут-->метод на планиране на маршрут, от където можем да променяме метода на изчисление на маршрута: Къс, Лесен, Бърз, Икономичен. Трябва да се има на предвид, че ако навигацията се ползва за камион, най-добрия вариант е да бъде избран "Лесен" метод за планиране на маршрута. В противен случай навигацията може да започне да ви води по национали и да се опитва да ви сваля от магистралата. Препоръчително е опцията за "Лесен" маршрут да се избира и от водачи на автобуси.

 

 

  1. Задаване на междинна точка - пътен етап.

- След като има зададен и съхранен в паметта маршрут натискате бутон меню, който е долу в ляво върху скоростомера за изход в основното навигационно меню.

- -->Намери-->Намери адрес и по начина посочен по-горе въвеждате нова цел: Държава-->Населено място-->Улица-->Номер-->>Отиди. Навигацията ще ви попита дали искате да зададете маршрута като Нов маршрут или като Пътен етап. Изберете Пътен етап ако искате втория зададен маршрут да ви е междинната точка. Така зададен маршрута първо ще ви закара до пътния етап, който сте задали и после ще продължи до крайната ви цел, която зададохме в първата част на това ръководство. Трябва да се има в предвид, че програмата няма да изведе въпроса дали да ползва втория маршрут като междинна точка ако няма активен зададен вече маршрут.

 

 

- Другия вариант за задаване на пътен етап е докосване на точка върху картата-->Избери-->Пътен етап.
4, Намиране на интересни точки/места: Индустриални зони и фирми, Хотели, Магазини, Ресторанти, Летища, Обекти за посещения, Бензиностанции, Газ станции, Блокове и мнл други

  До тук разгледахме как се търси адрес и как задава и редактира маршрут в iGO PRIMO. Не всеки път обаче знаем например адреса на Хотела, в който ще отседнем, адреса на летището, магазина, индустриалната зона или фирма и т.н. В този случай може да използваме вградените точки POI, като търсим директно по име на обекта в населеното място или места около настоящата ни позиция. Сега ще обясним как става това:

- Натискаме бутон :"Меню" (върху скоростомера) Намери-->Намери места.Тук имаме 2 варианта:

а) Бързо търсене по маршрута - При вече зададен маршрут и ако вече знаете точно името на обекта с този вариант може директно да изпишете името на търсения обект и ако съществува на картата навигацията ще ви го намери. Ако има 2 или повече обекти с еднакви имена програмата ви ги намира и ги подрежда по ред от близък към далечен, т.е.  от най-близкия да вас обект с това име и показва следващите по разстояние в отдалечаващ от вас порядък.

б) Потребителско търсене: тук имаме 4 под варианта за търсене.

- В град;

- Около последна известна позиция;

- По маршрута;

- Около крайна цел

1) В град: Въвеждате Държавата и Града-->Избери: Навигацията показва всички POI места подредени по категории. Чукате върху папката на избраната категория - навигацията започва да подрежда обектите по разстояние най-близко до центъра на избрания от вас град в предишното меню. За улеснение долу в дясно има бутон "Търси по име", където може да въведете директно името на обекта, който търсите. Трябва да се внимава името на обекта да е въведено коректно. В противен случай няма да се намери при търсене.

2) Около последна известна позиция: Този метод на търсене на POI точки търси POI обекти най-близо до последната ви валидна GPS позиция. Метода на търсене е аналогичен на първия: по категории. Само че тук не се въвеждат Държава и Град, а програмата търси и подрежда обектите по близост спрямо последната ви валидна GPS позиция.

3) По маршрута: Търсенето на обекти POI става по зададения маршрут.

4) Около крайна цел:Търсенето на обекти POI около дестинацията, която сте задали. Тук пак важи правилото за подреждане на обектите от най-близкия към по-далечния от зададената дестинация.

5, Запаметяване на цели в предпочитания(Фаворити).

- Когато сме задали Цел/Дестинация преди да потвърдим марщрута с бутон "Отиди" можем да запишем целта като Предпочитание, за да можем при нужда в по-късен момент бързо или лесно да я зададем отново. Когато вече сме задали Държава-->Населено място-->Улица-->Номер, преди да натиснем бутон "Отиди" чукаме бутона "Още" долу в центъра: Още-->Добави към предпочитания-->Даваме име на предпочитанието и записваме.

 

Често срещани проблеми с iGO PRIMO и решението им:

 

  1. Загуба или трудно хващане на GPS сигнал, некоректно отразяване на текущата позиция:

  Не всеки път причината за липса или слаб GPS сигнал се дължи на повреда в устройството. Липсата или слаб GPS сигнал може да е породен от влиянието на няколко фактора.

1.1 Излъчването от Тол машинки инсталирани в камиона, FM трансмитери, вградени GPS модули за следене на превозното средство, други работещи GPS Устройства, близост до военни зони и зони с блокиране на GPS сигнала и др.

а) Толколектните машинки влияят изключително много върху силата и качеството на GPS сигнала. Ако навигационното устройство е близо до Тол уред трябва да се отдалечи максимално надалече от него. Най-лесно може да тествате дали проблема от смущението идва от превозното средство като пробвате силата и качеството на сигнала извън него на открито. Показателно е ако проблема със сигнала извън превозното средство изчезва.

б) FM Трансмитерите от всякакъв вид също влияят отрицателно върху силата и качеството на сигнала. Тестването става както в т. а). Решението е да раздалечите навигационното устройство максимално далече от излъчващия уред или да изключите FM Трансмитера.

в) Вградени GPS устройства за следене на автомобила. Тестването става както в т. а).

г) Ако се намирате близо до военна зона или зона, в която GPS сигнала се заглушава. След отдалечаване от зоната качеството и силата на сигнала се възстановяват.

д) В краен случай може да нулирате GPS приемника от основното меню на устройството.

 

 

  1. При задаване на маршрут излиза съобщение: "Вашите междинни пътни етапи са изолирани". Причината за съобщението е, че в "Настройки на маршрут" са забранени заплатените периоди.Решението:

- -->Още-->Настройки-->Настройки на маршрут--> слагате отметка на магистрали, заплатен период и еднократна такса.

 

 

  1. При зададен маршрут навигацията чертае прави линии. Това става така, защото в настройки на маршрута, режима на навигация е включен на Офроуд. Решение:

- -->Още-->Настройки-->Настройки на маршрут-->Режим на навигация-->Натискате върху това поле и го променяте на "На пътя".

 

Правилни настройки на маршрута на iGO PRIMO за различните превозни средства:

 

  1. За автомобил: -->Още-->Настройки-->Настройка за маршрут-->Автомобил-->Подразб. Кола - слагате всички отметки с изключение на "Неасфалтирани пътища". Метода на планиране на маршрут трябва да е на"Бърз" или "Лесен".
  2. За камион: -->Още-->Настройки-->Настройка за маршрут-->Автомобил-->Подразб. Камион - слагате всички отметки с изключение на "Неасфалтирани пътища". Метода на планиране на маршрут трябва да е на "Лесен" за да не ви сваля от магистралата по национали.
  3. За автобус: -->Още-->Настройки-->Настройка за маршрут-->Автомобил-->Подразб. Автобус - слагате всички отметки с изключение на "Неасфалтирани пътища". Метода на планиране на маршрут трябва да е на"Бърз" или "Лесен".

  Може да редактирате настройките на превозното средство от малката икона с гаечното ключе непосредствено в дясно до кръгчето за избор на профил. Стандартните настройки за Камион са: 17 метра дължина, 4 метра височина, 2.5 метра ширина, 5 оси, 40 тона максимален тонаж.

 


  Правилната настройка на профила на автомобила е важна за да се изчисляват коректно маршрутите. iGO PRIMO е софтуер, който като всеки друг софтуер може да допусне грешка. За това е важно да се използват всички опции посочени в този обзор: алтернативни маршрути, междинни точки/пътни етапи, грамотно боравене с координатна система, коректно добавяне на габаритите на превозното средство и неговия тонаж. От голямо значение е и информацията, която се съдържа в картата. Има много случаи на некоректно подадена информация към производителя на картата от съответната АПИ на дадена държава - липсващи или несъществуващи забрани, некоректна информация за лимит на скоростта и др. Всеки шофьор трябва да знае, че навигацията е помощно средство, на което не може и не бива да се разчита на 100%.

 

Ръководство с инструкции на български за работа с iGO PRIMO може да свалите ТУК
Ръководство с инструкции на български за работа с iGO NextGen може да свалите ТУК

 

  Различни модели и цени на GPS Навигации може да разгледате тук.

gps-navigaciya-igo.png


Сподели:
Pazaruvaj.com Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки